BOOKS

Daar werd wat gruwelijks verricht


2 Januari 1688: Francisco van Bengale, slaaf van onderkoopman Jan Grootstadt, verhangt zich.' Deze Francisco was een van de velen die de dood verkozen boven een ondraaglijk slavenbestaan in Nederlands Oost-Indië


Van de beginjaren van de VOC tot aan het einde van de kolonie volgt Baay het spoor van de mensenhandel in de Nederlandse koloniën in de Oost. De koloniale slavernij nam er vele vormen aan: er waren huisslaven, kindslaven, seksslaven, ambachtslaven, maar ook slaven op de plantages en perken. Slaven werden vernederd, gefolterd en vermoord.


Reggie Baay schrijft de geschiedenis van de slavernij in Indië. Want het is een misverstand te denken dat de slavernij in de koloniën zich beperkte tot de West. En hoe komt het dat ons beeld ervan zo vertekend is, alsof er in de Oost geen echte slavernij bestond?


Daar werd wat gruwelijks verricht is, hoe ongelofelijk dat ook lijkt, het eerste boek waarin de geschiedenis van de slavernij in 'ons Indië in zijn geheel verteld wordt.

ISBN 978 90 253 0470 6 / NUR 320Klik hier om het boek 'Daar werd wat gruwelijks verricht' te bestellen.